JEKLARNA

Splošni pogoji in pravila

NAMEN IN OBRAZLOŽITEV VADBENIH PROGRAMOV

Namen izvajanja naših vadbenih programov je pridobitev, napredek ali ohranitev telesne moči, vzdržljivosti, gibljivosti in telesne sestave. Vadbeni program bo zasnovan glede na potrebe, cilje in sposobnosti vadečega. Redna vadba lahko izboljša nivo krvnega pritiska, presnovne funkcije, zmanjša delež maščobnih oblog in tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja.

TVEGANJE PRI VADBI

Med izvajanjem vadbenih programov obstaja možnost nastanka poškodb ter fizioloških sprememb. Te spremembe lahko vključujejo povišan krvni pritisk, omedlevico, motnje srčnega ritma in v zelo redkih primerih težje zdravstvene zaplete. Vse našteto pa bo s predhodno obravnavo, testiranjem ter s strokovnim nadzorom s strani osebnega trenerja tekom vodene vadbe minimalizirano. Za še dodatno varnost pa pred pričetkom z našimi programi priporočamo obisk pri osebnem zdravniku.

BONTON V VADBENEM CENTRU

Vsak član mora skrbeti za red in čistočo v vadbenem centru. Med vadbo uporablja brisačo za brisanje potu, zaščito vadbenih površin (blazine, klopce itd.) in za seboj počisti uporabljene rekvizite ter ostale pripomočke. Do ostalih članov je spoštljiv in jih ne ovira oziroma moti med izvajanjem treninga. Vadbenih rekvizitov in ostale opreme v vadbenem centru namerno ne poškoduje, v kolikor pa pride do kakršnekoli poškodbe na opremi, je dolžan obvestiti prisotnega fitnes trenerja, inštruktorja ali osebo na recepciji. V vadbenem centru ne smejo trenirati vinjene osebe ali osebe, ki so pod vplivom drugih substanc, ki vplivajo na razsodnost.Člani, ki ne upoštevajo bontona v vadbenem centru, jim le-ta lahko prepove nadaljnjo obiskovanje vadbenega centra. V primeru prepovedi obiska, vadbeni center ni dolžan članu povrniti že plačanega zneska članarine.

ODGOVORNOST

S podpisom prijavnice ali pogodbe ob prvem obisku v vadbenem centru ali z izpolnjeno prijavnico na spletni strani član izjavlja, da je seznanjen/a z varno uporabo vseh naprav in rekvizitov v vadbenem centru, da je seznanjen/a z načinom varne vadbe v vadbenem centru ter da vadi na lastno odgovornost in po svojih zmožnostih.

ČLANARINA

S plačilom članarine za programe vadbenega centra Jeklarna stranka postane član vadbenega centra Jeklarna. Članarina velja do datuma veljavnosti, ki se ga določi ob nakupu. Ob plačilu članarine prejme član brezplačno člansko kartico, katero mora imeti s seboj ob vsakem obisku vadbe oz. treninga. V primeru izgube članske kartice, mora stranka plačati za izdelavo nove 4 €.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice član soglaša in dovoljuje, da Jeklarna d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke, ki jih pridobi z njegove strani in podatke, ki jih pridobi na opravljenih testih in meritvah v skladu z določbami GDPR, za namen priprave vadbenih programov, organizacije prijav na vadbene termine ter za obveščanje o novostih in dogajanju v vadbenem centru.

OBJAVLJANJE FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV

S podpisom prijavnice član soglaša in dovoljuje, da Jeklarna d.o.o. objavlja fotografije in videoposnetke dogajanja v promocijske namene vadbenega centra. V kolikor tega član ne želi, obvesti svojega trenerja, da na fotografijah ne bo izpostavljeni. V primeru da član naknadno opazi, da se pojavi na kakšni fotografiji na socialnih omrežjih, na kateri ne želi biti, lahko obvesti svojega trenerja in se bo fotografijo odstranilo.

OBRATOVALNA SEZONA

Vsi programi potekajo celo leto. Urnik programov se prilagaja glede na število udeleženecev v določenem obdobju.

NAČIN PLAČILA ČLANARINE IN STORITEV

Načini plačila so: gotovinsko plačilo, plačilo s kartico, mesečno obročno odplačevanje z direktno bremenitvijo (preko aplikacije Myplanly ali z Diners kartico) ali mesečno obročno odplačevanje na podlagi izdanih računov. Znesek članarine se poravna vnaprej, pred ali ob prvem obisku novega obračunskega obdobja ali, v primeru obročnega odplačevanja, na rok plačila izdanega računa.

POSLEDICE ZAMUDE PLAČILA ČLANARINE IN STORITEV

V primeru zamude s plačilom članarine oziroma posameznega mesečnega obroka članarine člana bremenijo stroški opomina v višini 5 EUR in natekle zakonske zamudne obresti od dneva zamude do plačila. V kolikor član zapadlih obveznosti ne poravna v roku 8 dni od opomina, si Jeklarna d.o.o. pridržuje pravico sprožiti pravne postopke za izterjavo neplačanih obveznosti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka. Za člana zoper katerega so sproženi postopki izterjave, velja takojšnja prekinitev članstva po tej pogodbi ter prepoved koriščenja uslug vadbenega centra Jeklarna.

POPUSTI PRI NAKUPU ČLANARINE IN STORITEV

Družinski popust v višini 10 % velja za istočasni nakup katerihkoli kart za vsaj 3 člane družine. Popusti se ne seštevajo.

ZAMRZNITEV ČLANARINE IN STORITEV

Ob nastanku nepredvidenih dogodkov, kot so nesreča, poškodba ali bolezen, lahko član članarino zamrzne za obdobje nezmožnosti obiskovanja in uporabe prostorov ter opreme Vadbenega centra Jeklarna, ki je daljše od 7 dni. V primeru odsotnosti za 7 dni ali manj, član nadomesti zamujene treninge po povratku. Zamrznitev članarine po tej točki se opravi na podlagi predhodnega pisnega obvestila Vadbenemu centru Jeklarna na elektronski naslov zamrznitev@jeklarna.si ter ob predložitvi zdravniškega potrdila oziroma izjave delodajalca, ki izkazuje nastanek nepredvidenega dogodka.Zaradi dopusta in ostalih odsotnosti, ki niso posledica nepredvidenih dogodkov, kot so nesreča, poškodba ali bolezen, članarine ni možno zamrzniti.

PRIJAVE IN ODJAVE NA TERMIN VADBE

Na termin vadbe, kjer je potrebna predhodna rezervacija (npr. krožna vadba, joga ipd.) se je potrebno obvezno prijaviti. V kolikor stranka pride na vadbo neprijavljena in je število mest polno, se vadbe ne more udeležiti. V primeru, da stranka na prijavljen termin ne more priti, se mora predhodno odjaviti najkasneje v roku ene ure do začetka skupinske vadbe, če gre za vadbo v popoldanskem/večernem času oz. najkasneje do 12h, če je prijavljena na dopoldanski termin naslednji dan. Če na vadbo ni odjavljena pravočasno, se obisk upošteva. 

Na ostalih programih (individualni treningi, semi privat treningi, treningi v manjši skupini, samostojni treningi po programu), kjer ima član rezervirano mesto za obisk treninga, predhodne prijave niso potrebne. V primeru, da stranka na rezerviran termin treninga ne more priti, mora predhodno o svoji odsotnosti obvestiti svojega trenerja najkasneje do 9h dopoldne v primeru termina treninga po 12h isti dan, oz. najkasneje do 19h v primeru termina treninga naslednji dan do 12h. Če svoje odsotnosti ne javi pravočasno svojemu trenerju, se trening upošteva.

CENIK

Cenik vseh storitev in ostale ponudbe je na voljo na recepciji vadbenega centra in spletnem naslovu www.jeklarna.si/cenik.  Vadbeni center Jeklarna si pridržuje pravico do spremembe cen.

Splošni pogoji in pravila so bila nazadnje posodobljena 28.7.2023