SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA

NAMEN IN OBRAZLOŽITEV VADBENIH PROGRAMOV

Namen izvajanja naših vadbenih programov je pridobitev, napredek ali ohranitev telesne moči, vzdržljivosti, gibljivosti in sestave. Vadbeni program bo zasnovan glede na potrebe, cilje in sposobnosti vadečega. Redna vadba lahko izboljša nivo krvnega pritiska, presnovne funkcije, zmanjša delež maščobnih oblog in tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja.

TVEGANJE PRI VADBI

Med izvajanjem vadbenih programov obstaja možnost nastanka poškodb ter fizioloških sprememb. Te spremembe lahko vključujejo povišan krvni pritisk, omedlevico, motnje srčnega ritma in v zelo redkih primerih težje zdravstvene zaplete. Vse našteto pa bo s predhodno obravnavo, testiranjem ter s strokovnim nadzorom s strani osebnega trenerja tekom vodene vadbe minimalizirano.

BONTON V VADBENEM CENTRU

Vsak član mora skrbeti za red in čistočo v vadbenem centru. Med vadbo uporablja brisačo za brisanje potu, zaščito vadbenih površin (blazine, klopce itd.) in za seboj počisti uporabljene rekvizite ter ostale pripomočke. Do ostalih članov je spoštljiv in jih ne ovira oziroma moti med izvajanjem treninga. Vadbenih rekvizitov in ostale opreme v vadbenem centru namerno ne poškoduje, v kolikor pa pride do kakršnekoli poškodbe na opremi, je dolžan obvestiti prisotnega fitnes trenerja, inštruktorja ali osebo na recepciji. V vadbenem centru ne smejo trenirati vinjene osebe ali osebe, ki so pod vplivom drugih substanc, ki vplivajo na razsodnost.

Člani, ki ne upoštevajo bontona v vadbenem centru, jim le-ta lahko prepove nadaljnjo obiskovanje vadbenega centra. V primeru prepovedi obiska, vadbeni center ni dolžan članu povrniti že plačanega zneska karte.

 

ODGOVORNOST

S podpisom prijavnice ali pogodbe ob prvem obisku v vadbenem centru član izjavlja, da je seznanjen/a z varno uporabo vseh naprav in rekvizitov v vadbenem centru, da je seznanjen/a z načinom varne vadbe v vadbenem centru ter da vadi na lastno odgovornost in po svojih zmožnostih.

ČLANARINA

S plačilom članarine za programe vadbenega centra Jeklarna stranka postane član vadbenega centra Jeklarna. Članarina velja do datuma veljavnosti, ki se ga določi ob nakupu. Ob plačilu članarine prejme član brezplačno člansko kartico, katero mora imeti s seboj ob vsakem obisku vadbe oz. treninga. V primeru izgube članske kartice, mora stranka plačati za izdelavo nove 5 €.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice član soglaša in dovoljuje, da Jeklarna d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke, ki jih pridobi z njegove strani in podatke, ki jih pridobi na opravljenih testih in meritvah v skladu z določbami GDPR, za namen priprave vadbenih programov, organizacije prijav na vadbene termine ter za obveščanje o novostih in dogajanju v vadbenem centru.

OBJAVLJANJE FOTOGRAFIJ

S podpisom prijavnice soglašam in dovoljujem, da Jeklarna d.o.o. objavlja fotografije in videoposnetke dogajanja v promocijske namene vadbenega centra. V kolikor tega ne želite, obvestite svojega trenerja, da na fotografijah ne boste izpostavljeni.

 

OBRATOVALNA SEZONA

Vsi programi potekajo celo leto. Urnik programov se prilagaja glede na število udeleženevec v določenem obdobju.

 

NAČIN PLAČILA ČLANARINE IN STORITEV

Načini plačila so: gotovinsko plačilo, mesečno obročno odplačevanje z direktno bremenitvijo ali mesečno obročno odplačevanje na podlagi izdanih računov.

Znesek članarine se poravna vnaprej, pred ali ob prvem obisku novega obračunskega obdobja ali, v primeru obročnega odplačevanja, na rok plačila izdanega računa.

POSLEDICE ZAMUDE PRI PLAČILU ČLANARINE

V primeru zamude s plačilom članarine oziroma posameznega mesečnega obroka članarine člana bremenijo stroški opomina v višini 5 EUR in natekle zakonske zamudne obresti od dneva zamude do plačila.
V kolikor član zapadlih obveznosti ne poravna v roku 8 dni od opomina, si Jeklarna d.o.o. pridržuje pravico sprožiti pravne postopke za izterjavo neplačanih obveznosti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški postopka. Za člana zoper katerega so sproženi postopki izterjave, velja takojšnja prekinitev članstva po tej pogodbi ter prepoved koriščenja uslug vadbenega centra Jeklarna.

 

POPUSTI PRI NAKUPU ČLANARINE

Družinski popust v višini 10% velja za istočasni nakup katerihkoli kart za vsaj 3 člane družine. Popusti se ne seštevajo.

 

ZAMRZNITEV ČLANARINE

Ob nastanku nepredvidenih dogodkov, kot so nesreča, poškodba, bolezen ali službena odsotnost, se lahko članarino zamrzne za obdobje nezmožnosti obiskovanja in uporabe prostorov in opreme vadbenega centra Jeklarna. Zamrznitev članarine se opravi na podlagi predhodnega pisnega obvestila vadbenemu centru Jeklarna na elektronski naslov info@jeklarna.si ter ob predložitvi zdravniškega potrdila oziroma izjave delodajalca, ki izkazuje nastanek nepredvidenega dogodka.

V primeru 12 mesečne vezave ali nakupa letne članarine, članu podarimo 1 mesec članarine zaradi letnega dopusta, ne glede na to ali bo izkoristil dopust ali ne. Zaradi dopusta torej člani na 12 mesečni vezavi ali letni članarini ne zamrzujejo članarine, ampak se jim avtomatsko podaljša članarina na 13 mesecev. V primeru nakupa članarine za obdobje, ki je krajše od 12 mesecev, članu ne pripada bonus zaradi dopusta in tako ne more zamrzniti članarine zaradi dopusta.

PRIJAVE IN ODJAVE NA TERMIN

Na termin vadbe oz. treninga se je potrebno obvezno prijaviti. V kolikor stranka pride na vadbo neprijavljena in je število mest polno, se vadbe ne more udeležiti. V primeru, da stranka na prijavljen termin ne more priti, se mora predhodno odjaviti najkasneje v roku ene ure do začetka vadbe, če gre za vadbo v popoldanskem/večernem času oz. najkasneje do 12h, če je prijavljena na dopoldanski termin naslednji dan. Če na vadbo ni odjavljena pravočasno, se obisk upošteva.

 

CENIK

Cenik vseh storitev in ostale ponudbe je na voljo na recepciji vadbenega centra in spletnem naslovu www.jeklarna.si/cenik. Cene se razlikujejo po lokacijah. Vadbeni center Jeklarna si pridržuje pravico do spremembe cen.